Fokus på ældremad

Så blev der atter igen sat fokus på maden til de ældre, da kommunerne for nylig valgte at øge distributionen af vakuum pakket mad. Dette betyder, at det nu kun er 5 % af kommunerne der tilbyder de ældre et reelt måltid, der ikke kommer rystet sammen i en sort plastikbakke. De færreste danskere ville sætte pris på at få tilbudt vakuum pakket mad op til 7 gange om ugen, hvorfor langt de fleste kan sætte sig ind i problematikken.

Duften af frisklavet mad

De ældre kan godt vinke farvel til duften af frisklavet mad, da stadig flere retter bliver fremstillet i kæmpe centralkøkkener og leveret som frost- eller kølemad. Denne omlægning i produktion til store centralkøkkener, der leverer vakuumpakket eller frostmad til op til to uger ad gangen, blev i første omgang solgt til borgerne som at de får et større udvalg af menuer. Det har dog vist sig, at det større udvalg af menuer ligeledes betyder gammel mad. Man har således foretaget en prioritering i kommunerne og bestemt sig for, at det er langt billigere at lave maden ét sted og distribuere den i sorte plastikbøtter. En prioritering der har betydet at ældre ikke længere skal opleve glæden ved frisklavet mad.

Kommunerne vil spare

Kommunerne har set muligheden for at spare store pengebeløb, hvis de bygger kæmpe centralkøkkener, der kan levere mad til de ældre på frost eller som vakuumpakket. På længere sigt kan man dog argumentere for at den vakuumpakkede mad ikke ligefrem bringer besparelser med sig, da maden i plastikbakkerne ikke fremmer appetitten hos de ældre og dermed koster yderligere i form af hyppigere indlæggelser grundet underernæring. Kommunernes forsøg på at spare medfører derfor en øget risiko for fejl- og underernærede borgere.

Interesseret i mere information om ældremad?

Med bladet NyhedsInformation, som er det førende fagblad inden for ældre- og plejeområdet, kan du 11 gange årligt læse relevante og seriøse nyheder om social- og sundhedssektoren. Fagbladet omhandler branche-nyheder om pleje, behandling, udlicitering, arbejdsmiljø, ernæring, hjælpemidler, samt relevante politiske emner.

I hvert nummer af NyhedsInformation er der fast fire sider omhandlende temaet Mad &  Køkken. Formålet er at sætte fokus på udviklingen i de offentlige storkøkkener med henblik på madproduktionen til patienter på hospitaler og til de ældre på plejehjem. I sektionen vil du endvidere finde et tema kaldet Spot På, der sætter yderligere fokus på relevante temaer inden for madproduktion i social- og sundhedssektoren.

Du kan læse mere om NyhedsInformation hos abonnementtilbud.dk.